Nyhet från AMB i Stuttgart

Stångmagasin med RS-teknik

Den stora fördelen med den innovativa RS-tekniken är att den del av stången som tidigare befann sig mellan magasin och maskin och som riskerade skapa vibrationer nu är helt eliminerad och flyttad in i magasinet där den nu styrs med hjälp av den hydrodynamiska oljefilmen av FMB benämnd Turbo principen.

Magasinet finns i tre storlekar Turbo 2-20, 3-38 samt kommer under nästa år med storleken 4-52, samtliga mycket lämpliga för svarvar med fast eller rörlig spindel.

Fördelar:

 • Optimal styrning av materialstången fram till verktygsmaskinens spindel.
 • Stark prestanda i svarvprocessen tack vare högsta kvalitet på styrningen med minimal vibrations- och bullerutveckling 
 • Minimerat verktygsslitage.
 • Ökar möjligheter att optimera skärdata.
 • Kompakt och platsbesparande design.
 • Automatisk igenkänning av verktygsmaskinens arbetsläge (lång- eller kortsvarv).
 • Omriggning av stångmagasinet är inte längre nödvändigt och idrifttagningen förenklas.

Se YouTube film https://www.youtube.com/watch?v=Ed5shPOSXiM

Lemeko och framtiden!

Lemeko som representerar FMB, det Tysk tillverkade stångmagasinet i Sverige. FMB har under många år levererat ett stort antal enheter i Sverige och Europa. Vi kan nu med ett starkt team erbjuda service och support, en mycket viktig förutsättning för fortsatt framgång i Sverige.

Lemeko servar och erbjuder support på FMB stångmagasin

Portabelt filter från SF-Systeme Büchele, SFB F 30 M

Portabelt pappersfilter från Tyska Büchele för rengöring av skärvätska i bearbetningsmaskiner. Filtret har en kapacitet att rena vätskan från slam (20-40μm filter finhet) 40 l/min eller 2 400 l/timme. Utrustningen medverkar till att undvika onödiga stillestånd pga stopp för rengöring av kylvätsketanken på svarv-/fleroperations-maskinen.

Besök vår monter E09:14 på ELMIA Verktygsmaskiner i Jönköping 12 – 15 Maj

Välkommen till Lemeko Machinerys monter E09:14

Här kan du enkelt förregistrera dig till Elmia Verktygsmaskiner 12-15 maj 2020. När registreringen är klar skriver du själv ut ditt entrékort som ger fri entré till mässan.

Registrera dig och skriv ut en biljett genom att ”klicka” på denna länk

Din entrébiljett ger dig entré till de parallella Produktionsmässorna: Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Polymer, Elmia Automation samt Elmia 3D.

Varmt välkommen!

Nytt samarbete med Tysk tillverkare av högtryckssystem.

SF-Systeme mer känt under namnet Büchele har lång erfarenhet av tillverkning och problemlösning med högtrycks aggregat .

Fördelar med högtryck vid skärande bearbetning.

 • Bättre kylning och smörjning vid verktygets egg
 • Spånbrytning samt bort spolning av spån
 • Borrning utan ur-spåning
 • Djuphåls borrning med mycket små borrdiametrar
 • Längre verktygslivslängd
 • Ökad produktivitet tack vare högre matningshastighet och lägre slitage
 • Bättre bearbetning av aluminium, rostfritt stål, titan och special metallegeringar
 • Högre ytkvalité och bättre process stabilitet
 • Energieffektivitet genom frekvens styrd pumpteknik
 • Filtrering av skärvätskan via utbytbara filter, automatisk backspolning, eller pappers filter

Vi kan nu erbjuda:

 • Högtryckssystem
 • Filtersystem
 • Spåntransportör
 • Kylutrustning
 • Luftfiltrering
Platsbesparande, i detta fall under ett stångmagasin

Önskar du mer information:

 • Ring tel 0142 360 200
 • skicka mejl till info@lemeko.se
 • eller klicka här

Uppriktning av maskin och stångmagasin via kamera.

Optisk uppriktning av stångmagasinet
Uppriktning med hjälp av kamera

Med uppriktning via kamera från MPI Solution uppnås en snabbare och dokumenterad precisionen mellan svarv och stångmagasin.

Enkel och användarvänlig bildöverföring via Wifi till surfplatta, smartphone eller bärbar dator.

Enkel och tidsbesparande tack vare den mobila uppkopplingen.

Applicerbar i huvudspindel, subspindel eller revolver.

Vill du veta mer kontakta oss på telefon 0142-360 200 eller mejla lennart@lemeko.se.

Ännu en installation hos Part Precision, denna gång tillsammans med DMG Mori AB.

Det aktuella magasinet från FMB är ett Turbo 5-65 V, utrustat med automatiskt justerbara styrkanaler.

Snabb omställbart med hjälp av automatiskt justerbar styrkanal.

 • Automatisk diameter inställning av styrsegmenten i kanalen via kontrollpanelen.
 • Flexibel över ett brett diameter område utan manuellt byte av
  styrkanal och påskjutare.
 • Fördelar med den hydrodynamiska bäreffekten i den slutna kanalen bibehålls.
 • Högre produktivitet genom färre omställ.