Tillbehör/Optioner

Option: Kanalsatser

Kanalsatser finns i ett stort antal olika diametrar till alla stångmagasin med hydrodynamisk kanaler.

Option: Materialstyrningar

För att säkerställa optimal styrning, särskilt vid bearbetning av kvadratiska eller sexkantiga material, kan rullarna i fronten på magasinet ersättas med materialstyrningar (styrkäftar). Dessa är gjorda av slitstark plast och finns i alla vanliga diametrar.

Option: Variabel ”V” kanal

V varianten har justerbara styrsegment som ställes automatiskt in på den önskade materialdiametern. Detta minskar behovet att byta kanalinsatser och påskjutare över ett brett spektrum av diametrar.

Option: Alternativ laddning av stång

Alternativa installationssituationer

Option: Återskjutnings system

Möjliggör åter skjutning av magasinet 400 mm i Z. Ökar tillgängligheten mellan svarv och magasin vid t.ex. byte av spindelrör, service eller vid omställning mellan kort/längdsvarvsfunktion. Säkerställer kortast möjliga avstånd mellan svarv och magasin.

Option: Separation av klena stänger

Separationsanordningen installerad på materiallagringsbordet kan lätt svängas upp vid behov av hantering av  klenare diametrar < 4 mm, vilket säkerställer optimal separation.

Option: Bunt laddare

En bunt laddare kan användas vid större volymer eller vid bearbetning av stänger med stora diametrar.

FMB bunt laddare har en kapacitet på 2,5 ton och gör magasinet hel automatiserat. Bunt laddaren är placerad framför magasinet och kan  anpassas till de flesta typer av magasin. Materialpaketet laddas med en kran eller gaffeltruck.