Speciella applikationer

LSK 38, ett magasin för längdsvarvar upp till Ø 38 mm

LSK 38
Magasin för stångdiameter 5-38 mm

Konstruerad för längdsvarvar med lång z-rörelse.

LSK 38 är ett stångmagasin för stångdiametrar mellan 5-38 mm, speciellt utvecklad för svarvar med rörlig spindel som rör sig längs Z-axeln, vilket medför betydande skillnader i avståndet mellan magasin och svarvens bakre spindel. Matningen av stängerna mellan magasinet och spindeln har en avgörande effekt på bearbetningen och därmed  kvaliteten på svarvprocessen. Det innebär att stora uthäng av stången, t.ex. i en längdsvarv kan skapa vibrationer under  bearbetningsprocessen, vilket bör undvikas om möjligt. En optimal lösning erbjuds med FMB;s patenterade koncept för den rörliga styrkanalen. Hela styrkanalen är rörlig eftersom den är monterad på linjära gejder och är kopplad till spindelns ände.

Det innebär att styrkanalen följer spindelns rörelser, vilket innebär att det inte finns något överhäng på stången mellan magasin och svarv. Resultatet är en betydligt effektivare svarvprocess, samtidigt som kvaliteten bibehålls. LSK 38 arbetar även med principen med en tvåstegsmatning. Den svängbara påskjutaren innebär att en kompakt och platsbesparande konstruktion kan uppnås. Den massiva maskinbädden av gjutjärn ger också den nödvändiga stabiliteten, speciellt vid noggrann bearbetning av stora stångdiametrar.

Stång längd 1)2200 mm3200 mm4200 mm
Stång diameter5 – 38 mm5 – 38 mm5 – 38 mm
Ladd kapacitet240 mm240 mm240 mm
Restbits längd (max)600 mm600 mm600 mm
Ladd tid (cirka)30 s
Matnings hastighet0-1000 mm/s0-1000 mm/s0-1000 mm/s
Retur hastighet0-1000 mm/s0-1000 mm/s0-1000 mm/s
Effektbehov2,5 kW2,5 kW2,5 kW
Tryckluft0,6 / 6 bar MPa0,6 / 6 bar MPa0,6 / 6 bar MPa
Vikt exkl. olja1500 kg1800 kg2400 kg

Kontur 70, ett magasin för profilerade stänger

Kontur 70
Magasin för stångdiameter 20-70 mm

FMB;s Kontur 70 är en stångmagasin speciellt utformad för hantering av profilerade stänger. Materialet styrs av kullagrade bussningar. Dessa är försedda med minst 8 utbytbara plast styrbussningar, med samma profil som stången. Den är konstruerad för materialstänger med ytterdiametrar mellan 20 och 70 mm, och arbetar enligt principen tvåstegsmatning.

Den svängbara påskjutaren innebär att en mycket kompakt, platsbesparande konstruktion kan uppnås. Den massiva maskinbädden av gjutjärn ger också den nödvändiga stabiliteten, speciellt vid noggrann bearbetning av asymmetriska profiler.

Användningsområde:

Svarvar upp till ca. 70 mm nominell genomgång, i vilka profilerade stänger med längder upp till 3.200 mm kan bearbetas kontinuerligt.

Stång längd 1)3200 mm
Stång diameter20 – 70 mm
Ladd kapacitet265 mm
Restbits längd (max) 2)
Matnings hastighet0-500 mm/s
Retur hastighet1000 mm/s
Effektbehov5,0 kW
Tryckluft0,6 / 6 bar MPa
Vikt2000 kg