Ännu en installation hos Part Precision, denna gång tillsammans med DMG Mori AB.

Det aktuella magasinet från FMB är ett Turbo 5-65 V, utrustat med automatiskt justerbara styrkanaler.

Snabb omställbart med hjälp av automatiskt justerbar styrkanal.

  • Automatisk diameter inställning av styrsegmenten i kanalen via kontrollpanelen.
  • Flexibel över ett brett diameter område utan manuellt byte av
    styrkanal och påskjutare.
  • Fördelar med den hydrodynamiska bäreffekten i den slutna kanalen bibehålls.
  • Högre produktivitet genom färre omställ.