Ännu en installation hos Part Precision, denna gång tillsammans med DMG Mori AB.

Det aktuella magasinet från FMB är ett Turbo 5-65 V, utrustat med automatiskt justerbara styrkanaler.

Snabb omställbart med hjälp av automatiskt justerbar styrkanal.

  • Automatisk diameter inställning av styrsegmenten i kanalen via kontrollpanelen.
  • Flexibel över ett brett diameter område utan manuellt byte av
    styrkanal och påskjutare.
  • Fördelar med den hydrodynamiska bäreffekten i den slutna kanalen bibehålls.
  • Högre produktivitet genom färre omställ.

Nyheter som visades på AMB i Stuttgart 18-22 september 2018

Långmagasin FMB Turbo 3-36 HD.

Storsäljare med en kapacitet från 3 – 38 mm, i detta utförande tillsammans med ett integrerat högtrycks aggregat på 150 bar från Büchele.

Kortstångsmagasin SL 80 V / SL 110 V

Kortstångsmagasinet i nytt utförande som går upp till Ø 110 mm.
se film (SL 80 V)
  • Modern funktionell design med bra kontroll över stångväxlingen.
  • Variabel ”V-kanal” som styr den helautomatiska stångväxlingen oavsett diameter eller profil.
  • Minimal golvyta tack vare det integrerade längsgående återskjutningssystemet.
  • Valbara optioner t.ex. lift, laddning av korta ämnen, kedjeramp samt tvärgående förskjutning av magasinet.