Nyhet från AMB i Stuttgart

Stångmagasin med RS-teknik

Den stora fördelen med den innovativa RS-tekniken är att den del av stången som tidigare befann sig mellan magasin och maskin och som riskerade skapa vibrationer nu är helt eliminerad och flyttad in i magasinet där den nu styrs med hjälp av den hydrodynamiska oljefilmen av FMB benämnd Turbo principen.

Magasinet finns i tre storlekar Turbo 2-20, 3-38 samt kommer under nästa år med storleken 4-52, samtliga mycket lämpliga för svarvar med fast eller rörlig spindel.

Fördelar:

  • Optimal styrning av materialstången fram till verktygsmaskinens spindel.
  • Stark prestanda i svarvprocessen tack vare högsta kvalitet på styrningen med minimal vibrations- och bullerutveckling 
  • Minimerat verktygsslitage.
  • Ökar möjligheter att optimera skärdata.
  • Kompakt och platsbesparande design.
  • Automatisk igenkänning av verktygsmaskinens arbetsläge (lång- eller kortsvarv).
  • Omriggning av stångmagasinet är inte längre nödvändigt och idrifttagningen förenklas.

Se YouTube film https://www.youtube.com/watch?v=Ed5shPOSXiM

Lämna ett svar