Installation av stångmagasin typ FMB Turbo 2-20 hos Part Precision Sweden AB

De senast installerade utrustningen hos Part Precision Sweden var två FMB Turbo 2-20 tillsammans med Tsugami BO 125E-III.
Efter avslutad installation är både Benjamin från FMB samt Anders från Part Precision Sweden så här glada.

 

Lämna ett svar